Ny ansøgningsrunde for Nordplus 2021

Velkommen til det fjerde år af den femårige programperiode for Nordplus 2018-2022!

Velkommen til det fjerde år af den femårige programperiode for Nordplus 2018-2022!

Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring, at søge om tilskud i ansøgningsrunden for 2021.

I løbet af 2021-2022 vil Nordplus-fokus være en grønnere fremtid. Det er den nye nordiske vision, at Norden bliver den mest integrerede og bæredygtige region i verden inden 2030, og denne vision har besluttet valg af fokus. Det betyder at Nordplus-programmet indbyder organisationer til at engagere sig i projekter, der er knyttet til miljøspørgsmål. Se yderligere information nedenfor.

Arbejder du eller din organisation med uddannelse eller læring, kan du søge midler fra Nordplus til transnational udveksling af undervisere, elever, studerende og kursister, samt netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og -aktører i Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland.

Ansøgningsfrist er den 1. februar 2021, og det samlede tilskudsbeløb for Nordplus for 2021 er omkring 9,5 millioner euro.

Læs mere om mulighederne for tilskud fra Nordplus i Nordplus håndbogen.

Nordplus-reglernes fleksibilitet 2021 på grund af Covid-19

For at imødekomme udfordringerne fra Covid-19 godkendte Nordplus-administrationen en række midlertidige ændringer af Nordplus-reglerne i 2020. Så længe pandemien er aktiv, kan disse regler bruges.

Projektpartnere opfordres dog til at planlægge samarbejde og aktiviteter som normalt. Disse aktiviteter kan dog tilpasses i henhold til de begrænsninger, der følger Covid-19 pandemien, for eksempel at udskyde rejser eller erstatte fysiske møder med virtuelle.

Hovedelementerne i de midlertidige ændringer er:

 • Projekterne kan ændre " mobiliteter" til "digitale / virtuelle mobiliteter".
 • Godkendt finansiering til "digitale / virtuelle aktiviteter" kan bruges til direkte omkostninger såsom IT-supporttjeneste eller til at købe den nødvendige hardware og / eller software eller indirekte omkostninger såsom træning for deltagerne.
 • I samarbejdsprojekter: Omkostninger forbundet med on-line møder, der erstatter planlagte fysiske møder i samarbejdsprojekter, accepteres normalt.
 • Modtagere med åbne tilskudsaftaler vil også have mulighed for at forlænge projektperioden for at kunne udføre udsatte aktiviteter
 • I særlige tilfælde kan "force majeure" -reglen implementeres.

For mere detaljeret information kan deltagere konsultere de enkelte hovedadministratorer for de fem delprogrammer.

 NORDPLUS PROGRAMMERNE 2018-2022

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren. Programmerne bidrager alle til Nordisk Ministerråds ambition om at styrke kvalitet og udvikle det nordisk-baltiske samarbejde omkring uddannelse, samt hjælper til at skabe en nordisk-baltisk uddannelsessektor. Læs mere om Nordplus’ målsætninger i Nordplus håndbogen.

Tre af programmerne – Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående – er inddelt i sektorer, mens Nordplus Horisontal og Nordplus Nordens Sprog understøtter henholdsvis aktiviteter på tværs af sektorer og samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle sektorer.

Du kan igennem alle programmerne søge om støtte til projekter og netværk, mens du i Nordplus Junior, Nordplus Voksen og Nordplus Videregående også kan søge om tilskud til mobilitet.

De fem Nordplus programmer er:

 • Nordplus Junior – støtter netværk, projekter og mobilitet for grundskole, ungdomsuddannelser og førskole
 • Nordplus Högre Utbildning – støtter netværk, projekter og mobilitet for videregående uddannelsesinstitutioner
 • Nordplus Voksen - støtter netværk, projekter og mobilitet for alle aktører, der beskæftiger sig med voksnes læring
 • Nordplus Horisontal – støtter tværsektorelle projekter og netværk
 • Nordplus Nordens Sprog – støtter netværk og projekter som har til hensigt at styrke forståelsen af de nordiske sprog

Nyt Nordplus Fokus for 2021-2022

I 2021 and 2022 opfordrer Nordplus ansøgninger, der sigter på at „Styrke uddannelsessamarbejde og forberede elever, studerende og voksne til en grønnere fremtid”. Denne Nordplus fokus gælder alle Nordplus-underprogrammer og alle sektorer inden for uddannelse. Dette gælder temaet ikke kun i teknisk forstand, men på en bred samfundsmæssig måde.

Ansøgninger som lægger vægt på om højdepunktet i en grønnere fremtid vil blive vurderet positivt. Imidlertid er initiativer om andre temaer eller emner også velkomne i Nordplus.

SÅDAN KOMMER DU VIDERE

Du kan få hjælp til ansøgningsprocessen med denne vejledning: Nordplus skridt for skridt.

 • Ansøgningsfristen for hele Nordplus programmet er 1. februar 2021 kl. 23:59 Centraleuropæisk tid (CET).

 NORDPLUS HÅNDBOGEN

Nordplus håndbogen er en guide for ansøgere – her kan du finde detaljeret information, for hvert program, om tilskudsmuligheder og krav: Nordplus håndbogen.

 ESPRESSO - NORDPLUS ONLINE ANSØGNINGSSYSTEM

Du skal oprette og indsende ansøgningen i vores online ansøgningssystem – opret dig og få adgang til Espresso.

PARTNERSØGNINGSDATABASEN

Det er et krav, at der i din ansøgning er tale om et samarbejde mellem institutioner og organisationer fra flere af de øvrige deltagerlande. Mangler du en partner til dit projekt, kan du enten søge eller oprette dig i Nordplus’ partnerdatabase. Besøg Partnersøgningsdatabasen her.

OBS! Partnersøgningen er i øjeblikket under opførelse men vil forhåbentlig snart fungere.,. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nationale Nordplus-agentur.

 INFORMATION OG VEJLEDNING I DIT LAND

Der er Nordplus kontorer i alle de lande, som deltager i programmet. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte dit lokale Nordplus-kontor, som kan hjælpe dig på vej – find kontaktinformation om alle Nordplus kontorerne her.

I ansøgningsperioden holder Nordplus kontorerne nationale informationsmøder for at vejlede ansøgere og informere om programmets muligheder. Hold øje med informationsmøderne på dit nationale Nordplus kontors hjemmeside.

Du kan også følge Nordplus på Facebook og Instagram.

Nordplus er underlagt EU’s regler om statsstøtte. Fra 2018 kan skolerne under Dansk Skoleforening i Sydslesvig deltage i projekter som partnere med finansiering fra Danmark. Læs mere om dette i Nordplus håndbogen.

Nordplus stötteprogrammet er afhængigt af tilgængelighed af bevilling i Nordisk ministerråds budgetforslag. Denne udlysing afhænger af godtagelse af bevilling i budgetforslaget.