Utlysning av midler 2014

Nordisk Ministerråds program Nordplus 2012-2016 utlyser midler til utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum. Søknadsfristen er 3. mars 2014.

Nordisk Ministerråds program Nordplus 2012-2016 utlyser midler til utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum. Søknadsfristen er 3. mars 2014.

Nordplus skal bidra til å styrke og utvikle det nordiske utdanningssamarbeidet og skape et nordisk-baltisk utdanningsområde.

Programmet skal utvikle kvalitet og innovasjon i utdanningssystemene for livslang læring i deltakerlandene, samt bidra til samarbeid med arbeidslivet. Programmet skal også fremme nordiske språk.

Det er åpent for søknader innen alle programmets delprogram.

Nordplus består av følgende fem delprogram:

  • Nordplus Junior
  • Nordplus Høyere utdanning
  • Nordplus Voksen
  • Nordplus Horisontal
  • Nordplus Nordiske språk

Utlysningen og Nordplus håndbok for 2014 er tilgjengelige her.