Opfølgning og rapportering

Alle, der modtager finansiering fra Nordplus, forpligter sig til at indsende en slutrapport senest 30 dage efter kontraktperiodens udløb. Slutrapporten skal indsendes elektronisk gennem Espresso. Man skal bruge samme login og password, som blev brugt i forbindelse med ansøgningen. I slutrapporten skal man blandt andet svare på spørgsmål om, hvordan aktiviteterne er blevet gennemført, hvilke resultater der er opnået og anvendelsen af tilskuddet.

Revision

Slutrapporten er opdelt i en indholdsdel og en finansiel del. Den finansielle del skal være godkendt af den økonomiansvarlige på den koordinerende institution eller organisation. Dokumentation for de gennemførte aktiviteter skal ikke indsendes sammen med slutrapporten, men al dokumentation fra alle deltagende organisationer skal samles hos den koordinerende organisation, hvor den skal opbevares i mindst fem år efter godkendelse af afrapporteringen i tilfælde af, at en revision gennemføres. Koordinatorer for Nordplus-aktiviteter må være forberedt på, at Nordplus kan foretage opfølgningsbesøg, inklusive revision.