Information og vejledning

De nordiske og baltiske lande har alle et programkontor, og selvstyreområderne har hvert sit informationskontor, der arbejder med og informerer om Nordplus. Hvis man som ansøger har spørgsmål til programmet,

ansøgningen eller ansøgningsprocessen, skal man henvende sig direkte til

kontoret i sit hjemland.

Du kan finde kontaktinformation i slutningen af håndbogen.