Introduktion til Nordplus

Nordplus uddeler hvert år 9,8 millioner euro i tilskud til mobilitet, projekter

og netværk. Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet i de nordiske og baltiske lande inklusive

selvstyreområderne Åland, Færøerne og Grønland. Programmet er finansieret af de nordiske og baltiske lande.

Nordplus består af fem delprogrammer:

Nordplus Junior

for børnehaver og førskoler, grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og lærlingeprogrammer, skolemyndigheder og private og offentlige organisationer/institutioner, der er involveret i skoleundervisning.

Nordplus Högre utbildning

for offentlige og private videregående uddannelsesinstitutioner.

Nordplus Voksen

for alle aktører, der beskæftiger sig med voksnes læring.

Nordplus Horisontal

for alle institutioner og organisationer, som vil arbejde med

uddannelse og læring på tværs af sektorer.

Nordplus Nordens Sprog

for alle institutioner og organisationer, som vil samarbejde om de

nordiske sprog inden for alle uddannelsesområder.