Formål

Formålene med Nordplus 2023-2027 er at:

  • Styrke og udvikle det nordiske uddannelsessamarbejde, inklusive børnehave/førskole, og bidrage til at skabe et fælles nordisk og baltisk uddannelsesområde.
  • Støtte, videreudvikle, drage nytte af og sprede innovative produkter og processer på uddannelsesområdet gennem systematisk udveksling af erfaringer og god praksis.
  • Udvikle kvalitet og innovation i deltagerlandenes uddannelsessystemer for livslang læring igennem uddannelsessamarbejde og samarbejde med arbejdslivet om udviklingsprojekter, udveksling og opbygning af netværk.
  • øge mobiliteten til uddannelsesformål og udvide det digitale samarbejde inden for uddannelse i regionen,
  • styrke mulighederne for alle, uanset baggrund og ressourcer, for at deltage i regionalt uddannelsessamarbejde og for at opnå ny viden og færdigheder baseret på samarbejde mellem organisationer,
  • Fremme nordisk sprog og kultur – og gensidig nordisk-baltisk forståelse af sprog og kultur.
  • Styrke sprogforståelsen i de nordiske sprog, primært dansk, svensk og norsk, især hos børn og unge.
  • Styrke interessen for, viden om og forståelsen af Nordens samfundsbærende sprog (dansk, finsk, færøsk, grønlandsk, islandsk, norsk, samisk og svensk) og Nordens tegnsprog.
  • revitalisere nationale mindretalssprog i Norden til kulturelle og inkluderende formål.

Nordplus Fokus i 2023 & 2024

Nordisk Ministerråd har vedtaget en ny, grøn, konkurrencedygtig og socialt bæredygtig vision for Norden inden 2030. Hensigten er, at regionen skal blive den mest bæredygtige og integrerede region i verden. Nordplus understøtter denne vision bl.a. ved at fastsætte et fokus i overensstemmelse med denne vision

Nordplus inviterer ansøgere til at indsende ansøgninger med temaet ”Styrkelse af uddannelsessamarbejde for en socialt bæredygtig fremtid”.

Dette Nordplus-fokus gælder alle Nordplus-programmer og alle sektorer inden for uddannelsesområdet. Begrebet "social bæredygtighed" omfatter alle aspekter af spørgsmålet fra f.eks. sundhedslighed og menneskerettigheder til kulturel kompetence og samfundsresiliens. Integreret med dette tema er også den nordiske konkurrenceevne baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.

Nordplus Fokus sætter et aktuelt tema som omdrejningspunkt i to år og gælder for alle Nordplus programmer.

Nordplus er åben for ansøgninger med andre emner end det aktuelle Nordplus Fokus. Disse ansøgninger vurderes på lige fod med ansøgninger inden for Nordplus Fokus.