Målgrupper

Nordplus henvender sig til alle uddannelsessektorer og aktører, der arbejder med uddannelse og læring. Ansøgere til Nordplus skal være institutioner eller organisationer – man kan ikke søge som enkeltperson.

Kun ansøgere fra de nordiske lande – Danmark, Norge, Sverige, Finland,

Island – de baltiske lande – Estland, Letland, Litauen – og selvstyreområderne Åland, Færøerne og Grønland, der optræder som selvstændige

lande i Nordplus, kan modtage tilskud. Deltagere fra andre lande uden for

Norden og Baltikum kan deltage i Nordplus projekter, hvis de selv betaler,

men kan ikke modtage tilskud fra programmet.

I delprogrammernes kapitler kan du læse mere om, hvem der kan ansøge.