Læsevejledning

Velkommen til Nordplus håndbogen. Håndbogen er en guide til, hvem der

kan søge, hvad du kan søge om, og hvordan du kan søge. Den giver information om Nordplus generelt og om de fem forskellige delprogrammer.

Den første del af håndbogen er en kort introduktion til Nordplus, der giver et hurtigt overblik over programmerne, formålene, målgrupperne og aktiviteterne. Her finder du også praktisk information om ansøgningsrunderne, og hvor du kan søge vejledning.

Herefter finder du et kapitel for hvert af de fem delprogrammer i Nordplus. De fem kapitler er skrevet på et skandinavisk sprog – nemlig sproget

i det land, som er ansvarlig for administrationen af delprogrammet med undtagelse af Nordplus Nordens Sprog, hvor sproget er dansk og ikke

islandsk. Nordplus Junior på svensk, Nordplus Högre utbildning på finlandssvensk, Nordplus Voksen på dansk, Nordplus Horisontal på norsk.

I hvert af de fem kapitler finder du information om delprogrammets kendetegn og formål, målgrupper, aktiviteter, økonomi og tilskud.

I kapitlet "Generelt om at søge" finder du information om ansøgningsprocessen, behandlingen af ansøgninger og afrapportering af gennemførte

projekter. Der findes retningslinjer og uddybende information om vurderingskriterier og hvad afrapporteringen består af, når et projekt er afsluttet, og så er der en tjekliste til at udfylde ansøgningen digitalt i ansøgningssystemet Espresso.

Til sidst i håndbogen finder du en liste med kontaktoplysninger – adresser, telefonnumre, e-mail og hjemmesider – på Nordpluskontorerne i de elleve

lande, som er med i Nordplus.