Introduktion til Nordplus Voksen

Nordplus Voksen henvender sig til alle dele af voksnes uddannelse og læring – formel, ikke-formel og uformel læring, hvad enten det er i regi af almen eller erhvervsrettet voksenuddannelse, folkeoplysning eller frivilligt foreningsarbejde.

Programmet skal fungere som katalysator for udvikling af sektoren gennem tilskud til mobilitet, etablering af netværk og projektsamarbejde, og det er afgørende, at et projekt involverer organisationer med viden og erfaring, der kan supplere hinanden.

Programmet støtter initiativer, der forbedrer kvaliteten af uddannelsen, imødekommer nye behov eller afprøver nye former for tilrettelæggelse og pædagogiske metoder. I praksis er programmet åbent for en bred vifte af temaer og fagområder. Hvert enkelt partnerskab kan derfor tage udgangspunkt i de aktuelle udfordringer og behov, de møder i deres arbejde med voksnes uddannelse og læring.

Eksempler på temaer, der kan adresseres, er nøglekompetencer og basisfærdigheder, validering og anerkendelse af realkompetencer, samspil og overgang mellem uddannelse og arbejdsmarked - fx virksomhedsrettet undervisning, opkvalificering og omskoling, entreprenørskab og iværksætteri. Initiativer kan også omhandle aktuelle tendenser og samfundsudfordringer som grøn omstilling og bæredygtig udvikling, digitalisering, integration, inklusion, helse og sundhed, demokrati og aktivt medborgerskab. Programmet støtter desuden initiativer målrettet udsatte eller marginaliserede voksne – fx voksne med særlige behov, seniorer, flygtninge/migranter og arbejdsløse. Andre temaer er også velkomne – det afgørende er, at initiativet udspringer af et konkret udviklingsbehov hos organisationerne i partnerskabet.