Målgrupper for programmet

Nordplus Voksen omfatter en bred og forskelligartet sektor, som ikke kan afgrænses til bestemte typer institutioner, men består af organisationer, som er knyttet til feltet af voksnes uddannelse og læring i de otte deltagende lande og tre selvstyrende områder.

Eksempler på typer af organisationer og institutioner, der kan søge tilskud fra Nordplus Voksen, er:

  • Uddannelsesinstitutioner for voksne elever/kursisterherunder også institutioner, der varetager voksenunderviser/voksenvejlederuddannelse, institutioner, der varetager specialundervisning for voksne samt forskningsbaserede institutioner med kompetence og erfaring inden for voksnes læring
  • Andre organisationer, herunder foreninger, offentlige myndigheder, virksomheder, kulturinstitutioner (fx museer og biblioteker) samt ngo’er, der arbejder med voksenuddannelse og -læring i uformelt og ikke-formelt regi.

Nordplus Voksen er ikke begrænset til etablerede uddannelsesinstitutioner, men det er vigtigt, at initiativet omhandler uddannelse og læring målrettet en voksenmålgruppe. Fx er den erhvervsfaglige efter-videreuddannelse omfattet af programmet, mens grundlæggende erhvervsuddannelser skal søge under Nordplus Junior programmet.

Yderligere information om de konkrete rammer og målgrupper findes under beskrivelserne af de enkelte aktiviteter i programmet.