Målgrupper for programmet

Deltagerne i Nordplus Nordens Sprog er rettet mod institutioner og organisationer i de otte nordiske og baltiske lande og de tre selvstyrende områder.

Som hovedregel er kun deltagere fra de førnævnte lande og områder berettiget til tilskud fra programmet. Programaktiviteterne kan dog inkludere deltagere fra andre lande og områder, hvis dette anses for nødven-

digt eller hensigtsmæssigt for gennemførelse af projektet, men Nordplus tilskud kan ikke anvendes til at dække deres deltagelse.

Alle aktører indenfor det nordiske sprogområde kan deltage i Nordplus Nordens Sprog, som fx:

  • Børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser, voksenuddannelsesinstitutioner, universiteter og forskningsinstitutioner – Organisationer og foreninger
  • NGO’er og andre uformelle læringsarenaer
  • Netværk
  • Private virksomheder