Archive

Norden med nya ögon

Ett ökat intresse för nordiska språk och kultur, och för den gemensamma nordiska historien. Det är målet med det Nordplus Junior-projekt Fridegårdsgymnasiet i Håbo genomför tillsammans med skolor i Norge, Danmark och Island.

Jag hedder det jeg heter

Jag hedder det jeg heter – ett projekt med teater som metod i nordisk grannspråksundervisning

Mot en gemensam läroplan inom social- och hälsovårdens yrkesutbildning

Målet med projektet CATCH är att skapa en nordisk studiemodul med namnet NOCVET. Projektet fokuserar på basutbildning inom social- och hälsovårdssektorn.

Ville främja utomhuspedagogiken – startade nätverk för naturskolor

Projekt har mål att stärka naturskolor runt Östersjön och att lära av varandra.

TURID – promovering af videregående uddannelse inden for turisme, idræt og kultur

TURID er et tværfagligt, nordisk-baltisk netværk mellem syv videregående institutioner og deres forskellige studieprogrammer på bachelor- og masterniveau inden for sport, turisme, sundhedsoplysning, gastronomi og oplevelsesøkonomi.

Postmoderna relationer mellan dans och music

Nordplus Högre Utbilding-nätverket Explorations and Collaboration in the Arts (ECA) har ordnat en intensivkurs i Köpenhamn, Danmark. I kursen deltog över 70 universitetsstudenter i dans, musik och film från Island, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen – och hela workshopen filmades som en kort dokumentärfilm.

Nordplusprojektet gav eko på regeringsnivå

Varför är det svårast för kvinnor med kort utbildning och utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden? Det ville Yevgeniya Averhed, projektledare på Folkuniversitetet i Uppsala, undersöka. För att få svar startade hon ett projekt inom Nordplus vuxen där hon, tillsammans med kollegor från övriga Norden och Litauen, har genomfört en studie.

Utvikler miljøbevisst offshoreopplæring i Nord-Atlanteren

Stavanger Offshore Tekniske skole (SOTS) leder et prosjekt støttet av Nordplus Horisontal som tar sikte på å utvikle opplæringen av offshorearbeidere i samarbeid med lokale myndigheter og industrien.

NordPULS: Ett nordiskt nätverk inom rytmisk musik

Få saker är så gränsöverskridande som musik. På det sättet är det också en perfekt utgångspunkt för internationellt samarbete och utbyte.

Hugin & Munin – et skandinavisk nabosprogs-fortælleprojekt

Kan børn lære nabosprog ved at høre en god historie fra en medrivende fortæller? Ja, – det viser erfaringerne fra projektet ”Hugin & Munin”.